من یک معلمم؟

هر عالمی معلم نیست

برام هیچ حسی شبیه تو نیست     تو پایان هر جستجوی منی

.

.

.

همین که فکرمی برای من بسه

}{شبیه المعلم}
شب تلخ
اگه اون اتفاق اصلی بیفته؟؟؟

{ }{شبیه المعلم}
یک شعر یک نقاشی
پشت خرمن های گندم لای بازوهای بید

آفتاب زرد کم کم نهفت

بر سر گیسوی گندم زارها

بوسه بدرود تابستان شکفت

از تو بود ای چشمه جوشان تابستان گرم

گر به هر سو خوشه ها جوشید و خرمن ها رسید

از تو بود از گرمی آغوش تو

هر گلی خندید و هر برگی دمید

این همه شهد و شکر از سینه پر شور تست

در دل ذرات هستی نور تست

مستی ما از طلایی خوشه انگور تست

راستی را بوسه تو بوسه بدرود بود

بسته شد آغوش تابستان ؟ خدایا

زود بود

زود بود

....................تابلوی زیبای رنگ و روغن اثر «ادموند بلر لیتون» نقاش انگلیسی

{ }{شبیه المعلم}
امان از حس

................... (gol)

{ }{شبیه المعلم}
اوقات خوش

دلم میخاد ساعت ها به این تابلوهای نقاشی نگاه کنم خیلی چیزها رو برام تداعی میکنن

اوقات خوش.... نقاشی رنگ و روغن اثر گوستاو دی یونگ نقاش بلژیکی قرن نوزدهم.

اوقات خوش

هدیه ای برای مادر..... عنوان تابلوی زیبای رنگ و روغن از نقاش ایتالیایی

هدیه ای برای مادر

{ }{شبیه المعلم}
نامه عشق

نامهٔ عشق.... نقاشی رنگ روغن اثر جیاتنو بلی، نقاش ایتالیائی قرن نوزدهم.

خیلی زیباست

نامهٔ عشق.... نقاشی رنگ روغن اثر جیاتنو بلی، نقاش ایتالیائی قرن نوزدهم.

{ }{شبیه المعلم}
من کودکی ام را می خواهم

من کودکی ام را میخواهم...
به قیمت برخورد لبه تیز توپ پلاستیکی به پیشانی ام...
به قیمت برخورد انگشت شست پایم به زمین...
به قیمت زخمی شدن آرنج و زانوهایم...
به قیمت هِد کردن توپ سرشار از لَجَن...
به قیمت تهدید کردن همسایه برای پاره کردن توپی که تمام دنیای من بود...
به قیمت تعصب و اشک ریختن برای تیمی که تنها ده دقیقه بود عضو آن شده بودم...!

من کودکی ام را میخواهم...
به قیمت برخورد لبه تیز توپ پلاستیکی به پیشانی ام...
به قیمت برخورد انگشت

{ }{شبیه المعلم}
روابط معلم و دانش‌آموز نوشته هایم گینایت

کتابی بسیار فوق العاده

 روابط معلم ودانش آموز اثر هایم گینات

روابط معلم ودانش آموز اثر هایم گینات

 

{ }{شبیه المعلم}
...
پر كردن جاى خالى َش با آدم ها
حكايت پر كردن
گودال با تكه اى يخ است ،
هر كدام در من
اندكى بعد آب مى شوند ،
نيست مى شوند ،
و انگار هيچ وقت نبوده اند ...!
جاى خالى عشق
با هيچ چيزى پر نخواهد شد ، هيچ ...!

{ }{شبیه المعلم}
خود آگاهی و استحمار 2

بارها این کتاب رو خوندم و توصیه میکنم شما هم بخونین

01

خودآگاهی و استحمار از دکترشریعتی

02

خودآگاهی و استحمار از دکترشریعتی

03

خودآگاهی و استحمار از دکترشریعتی

04

خودآگاهی و استحمار از دکترشریعتی

{ }{شبیه المعلم}